วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ปฐมนิเทศ วิชาธุรกิจทั่วไป 3200 - 0001 (ฤดูร้อน)

สำหรับนักเรียนที่เรียนวิชาธุรกิจทั่วไป รหัส 3200 - 0001 ถือว่านักเรียนโชคดีมากครับ เพราะวิชานี้จัดการเรียนการสอนให้กับ นักเรียนที่เรียนต่อในระดับ ปวส. เพื่อเป็นการปูพื้นฐานนักเรียน เกี่ยวกับองค์ความรู้ทางธุรกิจ ซึ่งครูต้นคิดว่าทั้งประเทศไทยน่าจะจัดรายวิชานี้ให้เรียนกันตอนช่วง เดือน เมษายน ในลักษณะของรายวิชาปรับพื้นฐาน

ครูต้นมีความเชื่อว่าลึกๆแล้วนักเรียน มีพื้นฐานอยู่แล้วในทางธุรกิจ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพียงแต่ในการปรับพื้นฐานวิชาธุรกิจทั่วไปนี้ สิ่งที่ครูต้นเห็นว่าเป็นความสำคัญคือ การปรับ วิธีคิด ให้เป็นแบบนักธุรกิจต่างหาก ดังนั้นใครเรียนกับครูต้นออนไลน์ วิชานี้ ซึ่งนักเรียนสามารถใช้เรียนควบคู่ไปกับการเรียนในโรงเรียนของนักเรียนได้ รับรองว่าเกรด A แถมจะได้วิธีคิดที่เฮียบคมใหนแบบนักธุรกิจด้วยดาวน์โหลด เอกสารประกอบการเรียนหรือรับชมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น